• نشانی :

    خیابان آيت ، نرسيده به خيابان دماوند ، خیابان رجبلوکات ، خیابان دين محمدي ، پلاک 76

  • تلفن دفتر مركزي : ٧٧٩٠٠٣٠٢-٠٢١

  • فکس: 77907104

X